1: Propedeuse Think les 8 december


Beste propedeuse studenten,

Morgen, dinsdag 1 december hebben jullie het één - na - laatste college Think van dit semester.

De week erop, dinsdag 8 december, is de laatste Think les voor het tentamen. Deze laatste les zal (deels) gezamenlijk gegeven worden door Karin en Joanne.

Er is dan de mogelijkheid tot het stellen van je vragen, dus bereid het goed voor!

Tips voor voorbereiden van het tentamen:
- Vat de belangrijkste begrippen samen (o.a. Verlichting, Neoclassicisme, Romantiek, Realisme, Impressionisme, de moderniteit, de Salon, de neo - stijlen etc. etc. Zie de opgegeven stof).

- Schrijf voor jezelf op (maak een overzicht) welke kunstenaars en filosofen per stroming het belangrijkst zijn, zodat je voorbeelden kan geven op het tentamen. Bijv. bij de Romantiek  C.D.Friedrich en Turner. Of Kant voor de Verlichting, Hegel voor de Romantiek etc. Deze voorbeelden zijn behandeld in de lessen.

- Maak een tijdlijn voor jezelf, of zoek een voorbeeld op internet (even googlen en je vindt er tallozen), of gebruik een voorbeeld uit een van de kunsthistorische handboeken in de mediatheek (achterin staan tijdlijnen, bijv. in Honour & Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, E.H. Gombrich Eeuwige Schoonheid, Janson History of Art, of Spiegel van de Wereld, Julian Bell). Al deze handboeken zijn aanwezig in de mediatheek, kopier dan de tijdlijn).

Succes alvast met voorbereiden!

0 comments:

Een reactie posten

 

ACD 1st Year NL

ACD 1st Year E