1NL/1E: Onvoltooid verleden tijd / Past Imperfect[English below]

Onaf / Vergeten / Verlaten / Hergebruikt

Iedereen kent het wel - die verlaten fabriek, die fundamenten van iets wat nooit gebouwd is, die oprit naar het viaduct dat er nooit kwam. In Enschede, in de omgeving, uit je geboorteplaats of waar dan ook.

Achterhaal de geschiedenis. 
De glorietijd, het verval, de ambitieuze plannen of de actiegroep die het tegenhield. Praat met mensen die er meer van weten, die het nog meegemaakt hebben. Doe dat persoonlijk of via Skype. 

Leg het vast; maak een documentaire, zoek archiefbeelden, maak zelf beeld, schrijf teksten. 
Verzamel zoveel mogelijk informatie om later genoeg keuze te hebben voor je webpagina gemaakt in Adobe Spark. 

Zorg ervoor dat aan het eind van je webpagina een (aantrekkelijke) link naar het volgende onderwerp staat. Dat is de eerstvolgende student op de namenlijst van de klas. De laatste uit de NL groep maakt een link naar de eerste uit de E-groep.

Maak je onderwerpkeuze aan iedereen bekend (ook aan de Engelse groep). Dan kunnen er geen doublures plaatsvinden.

MIJLPALEN: Je keuze, idee en planning staat vast op dinsdag 13 maart. 
Het eindresultaat wordt gezamenlijk (met de engelse groep) gepresenteerd op dinsdag 10 april op het grote scherm.

Heb je vragen, wacht dan niet tot het laatste moment, maar neem tussentijds contact op met Marc of Johan.

-----------

Unfinished / Forgotten / Abandoned / Recycled

Everyone knows that abandoned factory, that foundation of something never built, that access to an overpass that never came into being. In Enschede, its vicinity, in your place of birth or wherever.

Retrace the history of such a place.
The glory days, the decline, the ambitious plans or the activist group that stopped it. Speak with people who know more about it, who were there when it happened. Do it in person or via Skype.

Document it; make a documentary, find archived footage, make images yourself, write texts. Collect as much information as you can, so as to have something to choose from for your Adobe Spark web page.

Make sure there’s an attractive link to the next subject at the bottom of your page: the next student on the class name list. The last student of the NL class links tot the first of the English group.

Share your chosen subject with everyone, both in the Dutch and English group, to avoid doubling of subjects.

MILESTONES: your subject, idea and planning are definitive on Tuesday, March 13. The end results will be presented, together with the Dutch group, on the big screen on Tuesday, April 10.

If you have any questions: please don’t wait till the last moment, feel free to contact Marc or Johan.

0 comments:

Een reactie posten

 

ACD 1st Year NL

ACD 1st Year E